Çocukluk Döneminde Annesi Çalışan ve Çalışmayan Yetişkin Bireylerin Duygusal Zekâ, Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Özgüvenlerinin Karşılaştırılması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Melike Ecem Kayrak
Hande Çelikay Söyler

Özet

Çalışan ya da çalışmayan bir annenin çocuğu olarak büyümek, çocuğun hayatında farklı etkiler bırakabilmektedir. Bu kapsamda araştırmanın amacı; çocukluk döneminde annesi çalışan ve çalışmayan yetişkin bireylerin duygusal zekâ, stresle başa çıkma tarzları ve özgüven düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırmada nedensel karşılaştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini; Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan 18 yaş ve üzeri, çocukluk döneminde annesi çalışan 500 yetişkin birey ve çocukluk döneminde annesi çalışmayan 500 yetişkin birey olmak üzere toplam 1000 yetişkin birey oluşturmaktadır. Araştırmada; Bilgilendirilmiş Onam Formu, Sosyo-demografik Bilgi Formu, Duygusal Zekâ Ölçeği, Stresle Başa Çıkma Tarzı Ölçeği ve Özgüven Ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Çocukluk döneminde annesi çalışanların duygusal zekâ düzeyleri, stresle baş etme tarzları ve özgüven düzeyleri puan ortalamalarının, annesi çalışmayan bireylerin puan ortalamalarından daha düşük olduğu görülmüştür. Bu bağlamda, çocukluk döneminde annesi çalışan çocuklar belirlenerek ileriye dönük psikolojik belirtilerin önüne geçebilmek için programlar, eğitimler, seminerler verilebilir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kayrak, M. E., & Çelikay Söyler, H. (2024). Çocukluk Döneminde Annesi Çalışan ve Çalışmayan Yetişkin Bireylerin Duygusal Zekâ, Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Özgüvenlerinin Karşılaştırılması. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 7(3), 205–223. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1372
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri