Makale Göndermek İçin

MAKALE BAŞVURUSU YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 1. Tüm makaleler elektronik posta yoluyla (editor@sobibder.org veya editor.sobibder@gmail.com) editöre gönderilmelidir.
 2. Gönderilen dosyada yazar(lar)ı tanımlayan isim bilgileri bulunmamalıdır.
 3. Yazar bilgileri (unvan, ad-soyad, kurum, ORCID ve e-posta adresleri) başlık sayfası olarak ayrı bir dosyada gönderilmelidir.
 4. Yazarlar, “Telif Hakkı Devir Formu” belgesini ek olarak göndermeleri gerekmektedir.
 5. Yazarlar makaleye ilişkin benzerlik (intihal) raporunu (turnitin, ithenticate vb.) ek olarak göndermelidirler. 
 6. Yazı tipi Palatino Linotype, Ana başlıklar 11, Metin 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
 7. Satır ve paragraf aralığı tek olarak yazılmalıdır.
 8. Satır başlarında girinti kullanılmamalı.
 9. Başlıklarda numaralandırma yapılmamalıdır. Ana başlıklar tüm harfler büyük olmalı, ara başlıklar ise yalnızca ilk harfler büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
 10. Tablo başlıkları tablonun üstünde, şekil başlıkları şeklin altında yer almalıdır.
 11. Tablolarda ve şekillerde bold karakter kullanılmamalıdır.
 12. Metin içinde (başlıklar hariç) bold karakter kullanılmamalıdır. Vurgulanması istenen yerler italik yapılabilir.
 13. Parantez içinde birden fazla kaynağa atıf verilecek ise bu kaynaklar en eskiden en yeniye doğru sıralanmalıdır.
 14. Makalenin yayına kabul edilmesi ve/veya yayınlandıktan sonra makale üzerinde yazarların sonraki düzeltme istekleri dikkate alınmayacaktır.
 15. Makale yazım kuralları için Derginin ilgili web sayfası (https://www.sobibder.org/index.php/sobibder/yazim-kurallari) dikkate alınmalı.