Covid-19 Döneminde Doğum Yapan Kadınlarda Maternal Bağlanma, Obsesif Kompülsif Bozukluk ve Perinatal Anksiyete İlişkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Aslıhan Kurt
Hande Çelikay Söyler

Özet

Bu çalışmada Covid-19 döneminde doğum yapan kadınlarda perinatal anksiyete, obsesifkompülsif belirtiler ve maternal bağlanma arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. İzmir iline bağlı Konak ilçesinde bulunan İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ahmet Ersan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde salgın döneminde doğum yapmış bir aylık bebek sahibi olan 100 katılımcının katıldığı araştırmada, ölçekler arasındaki ilişkilerin belirlenmesine yönelik yapısal eşitlik ve regresyon modeli kullanılmıştır. Literatür bilgileri ve çalışmada ulaşılan bulgular doğrultusunda obsesif-kompülsif belirtilerin ve perinatal anksiyetenin, maternal bağlanma üzerinde belirleyici bir role sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Perinatal anksiyetenin maternal bağlanmayı negatif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yordadığı tespit edilirken, obsesif kompülsif belirtilerin maternal bağlanmayı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yordamadığı görülmüştür. Böyle bir araştırmanın literatürde olmaması salgının psikolojik etkileri üzerine düzenlenecek tedavi planları için yol gösterici olacağı düşünülmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kurt, A., & Çelikay Söyler, H. (2022). Covid-19 Döneminde Doğum Yapan Kadınlarda Maternal Bağlanma, Obsesif Kompülsif Bozukluk ve Perinatal Anksiyete İlişkisi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(3), 225–235. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.930
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri