SMA Tanılı Çocukları Olan Ailelerde Umutsuzluk Seviyeleri, Sosyal Destek ve Beslenme Sürecindeki Aile Tutumları

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Arzu Buse Yıldız
Hande Çelikay Söyler

Özet

Bu çalışmada SMA tanılı çocukları olan ailelerde umutsuzluk seviyeleri, sosyal destek ve beslenme sürecindeki anne tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de yaşayan SMA aileleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, amaçsal örnekleme yöntemiyle seçilen 252 SMA hastasının ailelerinden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplamak için Kişisel Bilgi Formu, Verilen Sosyal Destek, Umutsuzluk ve Beslenme Süreci Anne Tutumları Ölçekleri kullanılmıştır. Araştırma ilişkisel tarama modeli ile yapılmıştır. Araştırma bulgusunda diğerlerinin görünüşüne tepki, gelecek ile ilgili duygular, motivasyon kaybı, umut ve umutsuzluk düzeyleri ile yetersiz dengesiz beslenmeye ilişkin tutumlar, negatif beslenme stratejileri, zorla besleme ve beslenme süreci anne tutumları düzeyleri arasında pozitif yönlü ve anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Buna göre umutsuzluk düzeyleri arttıkça beslenme süreci anne tutumları düzeyleri de artmaktadır. SMA aileleri üzerine yapılacak olan çalışmaların farklı değişkenler ve geniş örneklemler üzerinde gerçekleştirilmesi önerilir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yıldız, A. B., & Çelikay Söyler, H. (2022). SMA Tanılı Çocukları Olan Ailelerde Umutsuzluk Seviyeleri, Sosyal Destek ve Beslenme Sürecindeki Aile Tutumları. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(12), 1674–1689. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1153
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri