Tüm makaleler elektronik posta yoluyla editöre aşağıda belirtilen adrese gönderilebilir.

editor@sobibder.org
editor.sobibder@gmail.com