Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi’nde yayınlan tüm makalelere ait üst veriler ve tam metinler .pdf formatında 3. parti bulut bir sunucuda erişime kapalı bir şekilde saklanır.