Ortaokul Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı, Algılanan Anne Baba Tutumu, Sosyal Dışlanma ve Akademik Özyeterlilik

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ecem ÖZALTIN
Hande ÇELİKAY SÖYLER
Esra GÜNAY

Özet

Bu çalışma anne baba tutumu, sosyal dışlanma ve akademik öz yeterliliğin ortaokul öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığı üzerindeki etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 2019-2020 eğitim-öğretim dönenimde İzmir’in Urla İlçesi’nde bulunan TED İzmir Ortaokulu’nda 109’u kadın, 93’ü erkek toplam 202 öğrenci araştırma örneklemini oluşturmaktadır. Sosyodemografik bilgi formu, Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği Kısa Versiyonu (ATBÖ-KV), Algılanan Anne Baba Tutumu Ölçeği (ABTÖ), Sosyal Dışlanma Yaşantısı Ölçeği (SDYÖ), Çocuklar İçin Öz yeterlik Ölçeği aracılığıyla katılımcılardan ölçümler alınarak veri elde edilmiştir. 8. Sınıfa giden, 14 yaşında olan, hobisi olmayan, ebeveynleri tarafından denetimi olmayan, 4 saat ve daha uzun süre akıllı telefon kullanımı olan ve akıllı telefonunu en fazla sosyal medya amacıyla kullanan ergenlerin akıllı telefon bağımlılık oranları daha yüksek bulunmuştur. Akademik öz yeterliliğin akıllı telefon bağımlılığını istatistiksel olarak anlamlı negatif yönlü olarak yordadığı görülmüştür. Boylamsal çalışmalar aracılığıyla yaşla birlikte akıllı telefon bağımlılığını yordayan değişkenleri tespiti, müdahale çalışmaları için önem arz etmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
ÖZALTIN, E., ÇELİKAY SÖYLER, H., & GÜNAY, E. (2022). Ortaokul Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı, Algılanan Anne Baba Tutumu, Sosyal Dışlanma ve Akademik Özyeterlilik. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(8), 1093–1109. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1047
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri