Ortaokul Öğrencilerinin Öz Yeterliklerine Yönelik Güncel Bir Bakış

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ahmet Taş
Ahsen Çiftçi
Hakan Koç

Özet

Bu makale, ortaokul öğrencilerinin öz yeterliklerine odaklanmaktadır. Öz yeterlik, bireylerin kendi yetenekleri hakkındaki inançlarını ve bu inancın davranışlarına etkisini ifade eder. Öz yeterlik, bir görevi başarma ve problem çözme konusundaki güveni içerir. Öz yeterlik, özellikle akademik başarı, motivasyon ve duygusal tepkileri etkileyen önemli bir faktördür. Öğrencilerin akademik öz yeterlik düzeyleri, çaba gösterme isteği, öğrenme stratejileri kullanımı ve başarılarını etkileyebilir. Bu araştırmada Google Akademik veri tabanında yer alan 19 adet araştırma yayını taranmıştır. Yapılan içerik analizi ile ortaokul öğrencilerinin oransal olarak öz yeterlik seviyelerinin düşük olduğu gözlemlenmiştir. Geleceğe yönelik eğitim planları oluştururken, öğrencilerin öz yeterliklerini etkileyen faktörler detaylı bir şekilde incelenmeli ve bu faktörlerin öğrenci başarısına olan etkileri araştırılmalıdır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Taş, A., Çiftçi, A., & Koç, H. (2024). Ortaokul Öğrencilerinin Öz Yeterliklerine Yönelik Güncel Bir Bakış. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 7(1), 94–104. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1365
Bölüm
Makaleler