Hakemli bir dergi olan Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi aylık olarak yılda on iki kez yayınlanır.