Boşanmış ve Evli Kadınlarda Depresyon, Anksiyete, Stres, Duygusal Yalnızlık ve Sosyal Kaygının Karşılaştırılması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Melis Çaplı
Hande Çelikay Söyler

Özet

Boşanmış ve evli kadınlar, medeni durumlarına bağlı olarak duygusal ve sosyal problemler yaşayabilmekte ve her iki grup da farklı yaşam deneyimlerine sahip oldukları için farklı zorluklarla karşılaşabilmektedirler. Bu kapsamda araştırmanın amacı; boşanmış ve evli kadınların depresyon, anksiyete, stres, duygusal yalnızlık ve sosyal kaygı düzeylerinin karşılaştırılmasıdır. Araştırmada nedensel karşılaştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye ve KKTC’de yaşayan 18 yaş ve üzeri en az bir kere boşanma deneyimi yaşamış 500 kadın ve 500 evli kadın olmak üzere toplam 1000 kadın oluşturmaktadır. Araştırmada Bilgilendirilmiş Onam Formu, Sosyo-demografik Bilgi Formu, Depresyon, Anksiyete, Stres Ölçeği (DASÖ-21), Yetişkinler İçin Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Ölçeği (SELSAS), Liebowii Sosyal Kaygı Ölçeği veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Evli kadınların anksiyete, depresyon, stres, duygusal yalnızlık ve sosyal kaygı düzeylerinin boşanmış kadınlardan daha düşük olduğu görülmüştür. Bu sebeple boşanmış kadınlar tespit edilerek boşanmanın olumsuz sonuçlarına yönelik önleyici eğitim ve psikolojik yardım programlarının ayrıca grup veya bireysel psikolojik danışmanlığın yapılması önerilebilir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çaplı, M., & Çelikay Söyler, H. (2024). Boşanmış ve Evli Kadınlarda Depresyon, Anksiyete, Stres, Duygusal Yalnızlık ve Sosyal Kaygının Karşılaştırılması. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 7(1), 55–73. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1363
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri