Mutfakta Kadınlara Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı Var Mıdır? Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde Okuyan Kadın Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Serdar Eren
Esin Güleç

Özet

Son yıllarda birçok sektörde olduğu gibi, yoğun kuvvet gerektiren ve erkeklerin egemen olduğu iş kollarında kadın çalışanların sayısının artmaya başladığı gözlemlenmektedir. Bu durum kadın ve erkek çalışanlar arasında belirgin farkların yönetilmesi sürecini beraberinde getirmektedir. Söz konusu süreçlerde yönetilmesi gereken sorunlardan bir tanesi cinsiyete yönelik ayrımcılık olarak ortaya çıkmaktadır. Bu açıdan ayrımcılığın boyutlarını sektörel açıdan araştırmak gerekliliği doğmaktadır. Çalışmanın amacı, üniversite okuyan genç kadın aşçıların staj ve iş dönemlerinde edindikleri ayrımcılık veya cinsiyetçi yaklaşım deneyimlerinin varlığını ve boyutlarını araştırmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere olgu bilim deseninde kurgulanan araştırmada altı kadın öğrenciden elde edilmiş olan veriler analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın bulguları genç kadın aşçıların cinsiyetçi ayrımcılığa yönelik durumlara maruz kaldıklarını ortaya koymaktadır. Çalışmanın sonucunda cinsiyetçi ayrımcılığın önlenmesine dair akademik ve sektöre yönelik öneriler geliştirilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Eren, S., & Güleç, E. (2023). Mutfakta Kadınlara Yönelik Cinsiyet Ayrımcılığı Var Mıdır? Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünde Okuyan Kadın Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(12), 1617–1634. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1335
Bölüm
Makaleler