Üstün Yetenekli Çocuklarda Duyusal Hassasiyet ve Duyu Bütünleme

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

S. Seda Bapoğlu Dümenci
Tüba Küçük

Özet

Üstün yeteneklilik, genel anlamda akranlarına kıyasla daha üstün performansları ile tanınır olma durumudur. Üstün yetenekli çocukların alan yazında ihtiyaçlarını inceleyen araştırmalar çok sık yer almamakla birlikte, genel olarak çalışmalar sosyal duygusal alanlardaki ihtiyaçlarına ve problem durumlarına yoğunlaşmaktadır. Bazı çalışmaların sonucunda üstün yetenekli bireylerin çevre ile olan deneyimlerine bakıldığında, zekâ ile aşırı hassasiyet arasında bir ilişki olduğu ve bu ilişkinin zekâ arttıkça hassasiyetin artacağı şeklinde olduğu belirtilmektedir. Hatta bu çocukların yaşadıkları zorluklar ve sahip oldukları beceriler, çevreyi farklı algılayan ve tepki veren bir nörolojik sisteme sahip oldukları için diğer çocuklarınkinden farklı olabilir. Bu performans durumu genel anlamda okul başarısı, bilişsel alanlardaki üstünlük ile ilişkilendirilse de, bu çocukların gelişim öykülerinin ve farklılıklarının en iyi şekilde belirlenmesi, doğacak olan rehberlik ihtiyaçlarının da şekillendirilmesini sağlayacaktır. Bu sebeple bu derleme çalışmasında üstün zekânın tanımı, üstün zekâlı çocukların duyusal hassasiyetlerine ve duyu bütünleme ihtiyaçları konularına yer verilmiştir. Sonrasında ise, üstün yetenekli çocukların duyu bütünleme bozuklukları (DBB)/güçlüklerine ilişkin bilgilere değinilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Bapoğlu Dümenci, S. S., & Küçük, T. (2022). Üstün Yetenekli Çocuklarda Duyusal Hassasiyet ve Duyu Bütünleme. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(7), 950–961. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1037
Bölüm
Makaleler