ISSN: 2667–422X

Alan: Sosyal Bilimler

Türü: Hakemli Akademik Dergi

Yayınlanma Sıklığı: Aylık

Kapak

Hakem Kurulu ve İçindekiler

Tüm Sayı

Yayınlanmış: 05-05-2022

İşletme Öğrencilerinin Muhasebe Algılarına İlişkin Metaforlar

Şule Yıldız- Amine Moussa Hısseıne- Khal Mohammad Sharıfı

545-561

Futbol Hakemlerinin Covid-19 Korkusu Düzeylerinin İncelenmesi

Mehmet Yıldırım- Tolga Hanayoğlu- Mehmet Güçlü

648-656