İşletme Öğrencilerinin Muhasebe Algılarına İlişkin Metaforlar

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Şule Yıldız
Amine Moussa Hısseıne
Khal Mohammad Sharıfı

Özet

Çalışmanın amacı, muhasebe eğitimi alan işletme bölümü öğrencilerinin muhasebe kavramına ilişkin algılarını bazı metaforlar yardımıyla belirlemektir. Bu amaçla, 2020-2021 öğretim yılında, Sakarya Üniversitesi İşletme bölümünde genel muhasebe dersini alan 112 öğrenciden “eğer muhasebe bir renk (hayvan, besin türü, mevsim, oyun, çiçek ve eşya) olsaydı, “….” olurdu. Çünkü “….”) cümlelerini tamamlamaları istenmiştir. Veriler frekans, yüzdeler ve içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen verilerin nitel analizi sonucu “gerekli, faydalı, önemli” ve “heyecan verici” ve “dikkat ve çok çalışma gerektirme” algılarının ön plana çıktığı görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin her bir kategori için en yaygın olarak kullandıkları metaforlar sırayla “kırmızı, inek, su, ilkbahar, saklambaç, gül ve hesap makinesi” dir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yıldız, Şule, Moussa Hısseıne, A., & Sharıfı, K. M. (2022). İşletme Öğrencilerinin Muhasebe Algılarına İlişkin Metaforlar. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(5), 545–561. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.976
Bölüm
Makaleler