Yetişkinlerde Aldatma Eğiliminin Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar ve Yakın İlişkilerde Psikolojik Eğilimler ile Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Cansu Selin Yurtseven
Yasemin Yulaf

Özet

Günümüz ilişkilerinde aldatma önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. İlişkilerde farklı nedenlerle aldatmanın ortaya çıkışını gösteren çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmaların ortak noktası ilişkide aldatma varsa ilişki dinamiklerinin bozulduğudur. Bu araştırmada; yetişkinlerde aldatma eğiliminin erken dönem uyum bozucu şemalar ve yakın ilişkilerde psikolojik eğilimler ve arasındaki ilişkisi incelenmiştir. Araştırmanın örneklemi İstanbul ilinden gönüllü olarak katılan 400 bireyden oluşmaktadır. Araştırmada Young Şema Ölçeği, Aldatma Eğilimi Ölçeği, Çok Boyutlu İlişki Ölçeği (ÇBİÖ), Demografik Bilgi Formu kullanılmıştır. İlişki doyumu, ilişki korkusu, ilişkide izlenim ve dışsal ilişki kontrolü puanları artıkça, aldatma ölçeği puanları artmaktadır. İlişkide kendine güven, ilişkide girişkenlik, içsel ilişki kontrolü puanları artıkça, aldatma ölçeği puanları azalmaktadır. Yapılan çalışmalar bakıldığında aldatma eğilimi ile çok ilişki ölçeği alt boyutları arasında ilişkide özelikle kişilerin ilişki doyumu, ilişki korkusu, ilişki kaygısı gibi faktörler birlikte artış gösterirken ilişki ile ilgili sağlıklı olan ilişkide kendine güven, ilişkide girişkenlik, içsel ilişki kontrolü faktörlerde ise ters ilişki mevcuttur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yurtseven, C. S., & Yulaf, Y. (2022). Yetişkinlerde Aldatma Eğiliminin Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar ve Yakın İlişkilerde Psikolojik Eğilimler ile Arasındaki İlişkisinin İncelenmesi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(5), 622–631. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.980
Bölüm
Makaleler