Politik Konjonktür Dalgalanmaları: Kırılgan Beşli Analizi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Enes Eyigün
Mehmet Cural

Özet

Politik Konjonktür Dalgalanmaları Teorisi, seçim dönemi iktisadi aktörlerin faydalarını maksimize etme çabalarının ekonomi üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, geleneksel fırsatçı model çerçevesinde, 1991-2019 yılları arası Kırılgan Beşli ülkelerde gerçekleşen beş dönemlik genel seçimler incelenmiştir. Çalışmanın amacı, Kırılgan Beşli ülkelerde yapılan genel seçimlerde seçim çevrimi varlığının test edilmesidir. Test sonucu elde edilen çıkarımlar perspektifinde, bu ülkelerdeki kırılganlığın politik dalgalanmaların etkisi altında olup olmadığı, bu çalışmanın farkını oluşturacaktır. Genel seçimlerde ele alınan makroekonomik değişkenler; enflasyon oranı, işsizlik oranı, geniş para arzı büyümesi, ekonomik büyüme oranı ve kamu giderlerindeki değişimden oluşmaktadır. Çalışma bulguları, Kırılgan Beşli ülkelerde seçim çevriminin ortaya çıkmadığını göstermektedir.


Bu çalışma, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı “Politik Konjonktür Dalgalanmaları ve Geleneksel Fırsatçı Model: Kırılgan Beşli Ülkelerine Uygulanması” başlıklı yayınlanmamış yüksek lisans tezinden türetilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Eyigün, E., & Cural, M. (2022). Politik Konjonktür Dalgalanmaları: Kırılgan Beşli Analizi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(5), 632–647. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.981
Bölüm
Makaleler