Savaş Mağduru Çocukların Yeniden Toplumsallaşmalarının Önündeki Engeller

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hacer TOR
Ecem ÇEBİ

Özet

Bu çalışmanın amacı; savaş mağduru çocukların yeniden toplumsallaşmalarına engel olan unsurları sosyolojik boyutlarıyla incelemektir. Çalışma kapsamında yeniden toplumsallaşmaya engel olan unsurlardan ilki bedene yönelik şiddet eylemlerinin yanı sıra duygusal şiddet eylemleriyle karşılaşılmasıdır. Şiddet olaylarının dışında, hijyen koşullarının sağlanamadığı yerlerde yaşamak zorunda kalan çocukların sağlık sorunları yaşadığı bilinmektedir. Aynı zamanda, aile üyelerinden bir ya da birden fazlasının kaybı sonucu yaşanan üzüntü ve uzun yas süreci, alışılagelen sosyal çevreden uzaklaşmak ve bu yolla yabancılaşmak, eğitime erişememek, yoksullaşmak, çocuk işçi olmak, çocuk gelin olmak ve/veya cinsel tacize uğramak, eğer göç etmek zorunda kalındıysa mülteci olunan veya sığınılan yerin dilini bilmemek, insan kaçakçılığına maruz kalmak ve yasadışı işlerde zorla çalıştırılmak, suça alıştırılmak gibi pek çok durumu deneyimledikleri söylenebilir. Literatür taramasına dayalı olarak gerçekleştirilen bu çalışmanın sonucunda; çocukların savaş sonrası yeniden toplumsallaşmalarının önündeki engellerin; sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik vb. nedenlere dayandığı belirlenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
TOR, H., & ÇEBİ, E. (2022). Savaş Mağduru Çocukların Yeniden Toplumsallaşmalarının Önündeki Engeller. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(6), 800–812. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.992
Bölüm
Makaleler