Ekonomik Kriz Dönemlerinde Kuşaklara Göre Kadınların Beslenme Davranışları

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Serdar Eren
Selahatdin Görgülü

Özet

Bireyler ekonomik kriz dönemlerinde yaşamlarında değişikliklerle karşılaşmaktadır. Bu değişikliklere halkın ne şekilde bir tepki verdiğini araştırılması gelecekte alınacak önlemleri ve yapılacak çalışmalara ışık tutmaktadır. Bu durum ekonomik kriz dönemlerinde halkın beslenme davranışlarında oluşan değişiklikleri önemli hale getirmektedir. Çalışmanın amacı ekonomik kriz dönemlerinde beslenme ve halkın mutfak alışkanlıklarını kuşaklar arası farkları gözeterek ortaya çıkartmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için Manisa İlinin Kula İlçesindeki 16 kadın ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda fenomenoloji (olgu bilimi) deseninde içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmada ekonomik kriz dönemlerinde bireylerin beslenmeleri üzerinde değişiklik yaptığı ikame ürünleri tercih ettiği ve toplu alışveriş yaparak maliyetleri düşürmeye çalıştığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Ortaya çıkan bulgular alan yazında daha önce yapılan çalışmalar ile tartışılarak sektörel ve akademik öneriler geliştirilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Eren, S., & Görgülü, S. (2024). Ekonomik Kriz Dönemlerinde Kuşaklara Göre Kadınların Beslenme Davranışları. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 7(6), 435–454. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1402
Bölüm
Makaleler