AFAD’ın İnternet Sitesinde Yer Alan E-Kütüphane Yayınlarının İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Emir Kayhan
Yurdal Dikmenli

Özet

Son yıllarda yaşanan afetlerle toplumun afet konusunda eğitilmesinin ve bilinçlendirilmesinin önemli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. Bu konuda AFAD’ın toplumu bilgilendirmek, eğitmek ve bilinçlendirmek için yayımladığı afiş, broşür, infografik, makale ve kitapların önemli bir araç olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, AFAD’ın internet sitesinde yer alan e-kütüphane yayınlarının incelenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi deseni kullanılmıştır. Veri toplama sürecinde AFAD’a ait resmi internet sitesinde yer alan ekütüphaneden yararlanılmıştır. E-kütüphanede yer alan afişler, broşürler, infografikler, makaleler ve kitaplar incelenmiştir. Elde edilen veriler doküman analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda AFAD’ın e-kütüphanesinde toplam 120 içerik tespit edilmiştir. Bu içeriklerin 10 tanesi afiş, 48 tanesi broşür, 21 tanesi infografik, 39 tanesi kitap ve 2 tanesinin ise makale olduğu belirlenmiştir. İçerikler incelendiğinde özellikle afet eğitimi ve deprem ile ilgili yayınların ağırlıklı olduğu saptanmıştır. Ayrıca yayınlar afet eğitimi durumu açısından incelendiğinde afet öncesi eğitime ait çalışmaların daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kayhan, E., & Dikmenli, Y. (2023). AFAD’ın İnternet Sitesinde Yer Alan E-Kütüphane Yayınlarının İncelenmesi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(11), 1533–1545. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1330
Bölüm
Makaleler