Bulimia Nervoza Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntemi: Olgu Sunumu

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Çağdaş Vezir
Meryem Karaaziz

Özet

Bu olgu sunumunda, DSM-5 tanı kriterlerine göre “Bulimia Nervoza” belirtileri gösteren 26 yaşında kadın danışana bilişsel davranışçı terapi yöntemi uygulanmıştır. Danışan son 4 ay içinde haftada ortalama 10 kez tıkınırcasına yeme ve yineleyici kusma davranışları gerçekleştirmektedir. Profesyonel desteğe başvuran danışanın geçmiş yaşam olayları ve şimdiki rahatsızlığı göz önüne alınarak bilişsel davranışçı teknikler ile tedaviye başlanılmıştır. Vakanın teknik formülasyonu sonucunda, danışanın olumsuz ve otomatik düşüncelerini gözlemleyerek, inançlarını ve işlevselliği etkileyen varsayımlarını değiştirerek olumsuz ve istenmeyen davranışlarda anlamlı değişikliklerin gözlemlenmesi ve bu değişikliklerin, terapinin gerçekçi hedefleri doğrultusunda gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Toplamda her biri 50 dakika süren 14 seans gerçekleştirilmiş, beklenen hedeflere önemli ölçüde ulaşılmış başarılı bir vaka olarak kaydedilmiştir. Seanslarda BDT teknikleri ve psikoeğitimi kullanılmış olup bu patolojik olgu sunumunda, vakanın seçilme amaçı, bilişsel davranışçı terapinin bulimia nervoza beslenme ve yeme bozukluğunun tedavisinde etkili bir yöntem olduğunu vaka kanıtlarıyla birlikte inceleyerek sunmak, yapılacak yeni çalışmalara ışık tutmaktır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Vezir, Çağdaş, & Karaaziz, M. (2023). Bulimia Nervoza Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi Yöntemi: Olgu Sunumu. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(10), 1252–1267. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1312
Bölüm
Makaleler