N. S. Leskov’un “Büyülü Gezgin” (Очарованный Странник) Adlı Eserinin Metinlerarasılık Bağlamında İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sevgi Ilıca

Özet

Nikolay Semyonoviç Leskov (1831-1895) XIX. yüzyıl Rus edebiyatının önde gelen gerçekçi yazarlarından biridir. Yazar 1873 yılında kaleme aldığı Büyülü Gezgin (Очарованный странник) adlı öyküsünde dönem Rusya’sının ve yerel Rus halkının gerçekçi tablolarını sunar. Leskov zengin kelime dağarcığı, geniş yerel diyalekt spektrumu, muazzam bilgi birikimi ve eşsiz yazın yeteneğiyle Rus topraklarının kültürel ve etnik çeşitliliğini gözler önüne serer. Bu çalışma Leskov’un bahsi geçen eserinde yer alan alıntı ve göndergeleri metinlerarasılık kuramı çerçevesinde incelemeyi amaçlar. Bu bağlamda ilkin Julia Kristeva başta olmak üzere bu alanda öne çıkan edebiyat kuramcılarının savları doğrultusunda metinlerarasılık kavramı tanımlanır. Sonuçta Leskov’un öyküsünde bilhassa Rus millî kimliğini ve Ortodoksluğu ön plana çıkaracak metinlere gönderme yaptığı gözlemlenir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Ilıca, S. (2023). N. S. Leskov’un “Büyülü Gezgin” (Очарованный Странник) Adlı Eserinin Metinlerarasılık Bağlamında İncelenmesi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(5), 629–640. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1223
Bölüm
Makaleler