Sağlık Sektöründe Stratejik Yönetim Araçlarının Kullanımına İlişkin Bir İçerik Analizi (2008-2023)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Haydar Kerem Hoşgör
Murat Sezgin

Özet

Bu çalışmada, sağlık sektöründe stratejik yönetim araçlarının kullanımı konusunda yapılmış olan yayınların içerik analizi yöntemiyle incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama işlemi 06-13 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup 7’si makale, 8’i tez olmak üzere toplamda 15 yayına erişilmiştir. En fazla yayının makale türünde, Türkçe dilinde, son beş yılda ve nicel yöntemde olduğu ortaya konulmuştur. Tüm yayın türlerinde en fazla veri toplanan örneklem grubu sağlık yöneticileridir. En fazla araştırmanın yapıldığı ilk üç il sırayla İstanbul, Ankara ve Samsun’dur. Sağlık sektöründe en fazla faydalanılan stratejik yönetim araçlarının sırayla; “toplam kalite yönetimi”, “misyon ve vizyon ifadeleri”, “sosyal medya araçları ve internet”, “dış kaynak kullanımı”, “dengeli puan kart”, “müşteri ilişkileri yönetimi”, “kıyaslama”, “değişim mühendisliği” ve “SWOT analizi” olduğu sonucuna varılmıştır. Başta sağlık yöneticileri olmak üzere tüm hastane personelinin stratejik yönetim uygulamaları ve bu amaca özgü olarak kullanılan stratejik yönetim araçları hakkında bilgi ve farkındalık düzeylerinin artırılması önerilebilir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Hoşgör, H. K., & Sezgin, M. (2024). Sağlık Sektöründe Stratejik Yönetim Araçlarının Kullanımına İlişkin Bir İçerik Analizi (2008-2023). Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 7(6), 415–434. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1401
Bölüm
Makaleler