Öğretmenlerin Duygusal Emek Gösterimleri Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Yılmaz Ortaç
Kemal Sürme
Cevdet Akın
Mehmet Altay
İrfan Ortaç

Özet

Bu çalışmada öğretmenlerin duygusal emek gösterimleri hakkında görüşleri incelenmektedir. Nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik modele dayalı olarak yürütülen çalışmada veriler araştımacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. 2022-2023 eğitim öğretim yılında Batman il merkezindeki okullarda görev yapan 15 öğretmen araştırmanın çalışma grubunu oluşturmaktadır. Öğretmenlerle yapılan yüz yüze görüşmelerde elde edilen kayıtlar metin belgesine dönüştürülmüş ve MAXQDA 20 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin çoğunlukla informal kurallara göre çalıştıkları, ağırlıklı olarak yüzeysel sergileme davranışlar sergiledikleri ve bu davranışı tükenmişlik, yorgunluk, stres gibi olumsuz sağlık sonuçlarıyla ilişkilendirdikleri söylenebilir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Ortaç, Y., Sürme, K., Akın, C., Altay, M., & Ortaç, İrfan. (2023). Öğretmenlerin Duygusal Emek Gösterimleri Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(3), 341–354. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1187
Bölüm
Makaleler