Dijital Oyun Bağımlılığı, Davranış Problemleri ve Akademik Performans: Bibliyometrik Bir Haritalama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Murat Tuncer
Melih Dikmen
Müge Vural

Özet

Bu çalışma, yazar, yayın, anahtar kelime, dergi, ülke, üniversite, yayın ve atıf sayısı gibi değişkenler dikkate alınarak ortak yazarlık, bibliyografik eşleşme, birlikte çalışma ve atıf analizleri ile oyun bağımlılığı, davranış problemleri ve akademik performans alanındaki araştırma eğilimini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bibliyometrik analiz için VOSviewer yazılımı kullanılmıştır. Bibliyometrik analiz sonucunda oyun bağımlılığı, davranış problemleri ve akademik performans alanında yapılan çalışmalar açısından en etkili ülkelerin ABD, İngiltere ve Avustralya olduğu belirlenmiştir. Anahtar kelime eş oluşum analizine göre oyun bağımlılığı ve davranış bozukluğu alanında internet oyun bağımlılığı, internet bağımlılığı, akıllı telefon bağımlılığı, video oyun bağımlılığı, bağımlılık ve oyun oynama bozukluğu gibi anahtar kelimelerin öne çıktığı görülmektedir. Sonuçlar oyun bağımlılığı, davranış problemleri ve akademik performansla ilgili araştırmalarının güncel gelişmeler odağında ele alındığını göstermektedir. Bu araştırma üçüncü yazarın yüksek lisans tezi kapsamında üretilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Tuncer, M., Dikmen, M., & Vural, M. (2022). Dijital Oyun Bağımlılığı, Davranış Problemleri ve Akademik Performans: Bibliyometrik Bir Haritalama. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(7), 913–933. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1035
Bölüm
Makaleler