Karekod (Qr Kod) Menü Kullanan Restoran İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma: Amasya Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Melahat Avşar
Gülnur Karakaş Tandoğan

Özet

Son zamanlarda restoran işletmeleri klasik menü kullanımından uzaklaşıp karekod menü, diğer bir ismiyle sanal menü kullanmaya başlamışlardır. Özellikle Covid-19 pandemisinden dolayı birçok restoran işletmesi, teması azaltması ve hijyenik olması gibi nedenlerden dolayı karekod menü kullanmaya başlamıştır. Bu çalışma ile Amasya’da faaliyet gösteren ve karekod menü kullanan restoran işletmelerinden görüşme yolu ile veri elde edilerek karekod menü kullanımının işletmelere sağladığı avantajların ve dezavantajların neler olduğunun, müşterilerden gelen geri bildirimin ne yönde olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonucunda karekod menü kullanımının; hijyenik olması, teması azaltması, zamandan tasarruf sağlaması, müşteri memnuniyetini artırması, maliyeti azaltması, hızlı olması, görselin zenginliği, ürün çeşitliliği, menü değişikliklerinde ve güncellemelerinde kolaylık sağlaması gibi avantajlarının olduğu fakat ileri yaş grubunun teknolojiye uyum sağlayamaması, karekod okuma özelliği olmayan telefonların kullanılması, müşterilerin alışkanlıklarından dolayı karekod menü istememeleri gibi dezavantajlarının da olduğu çıkan sonuçlar arasındadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Avşar, M., & Karakaş Tandoğan, G. (2022). Karekod (Qr Kod) Menü Kullanan Restoran İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma: Amasya Örneği. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(7), 858–869. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1032
Bölüm
Makaleler