Beliren Yetişkinlik Dönemindeki Kadınlarda Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Anne Baba Tutumlarının Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ile İlişkisinin İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Veysel Eren BULUT
Nida ALTUN

Özet

Yetişkinliğe geçişte, ortalama 18-29 yaşlar arasındaki bireylerin ve hatta yetişkinlerin rollerinde değişiklikler oluşmaya başlamıştır. Toplumun kadına ve erkeğe atfettiği rollerin tümü, her iki cinsiyet arasındaki benzerlik ve farklılıkların tespit edilmesi ve sosyo- kültürel olarak ne anlama geldikleri cinsiyet tanımı altında bulunabilir. Kadının ve erkeğin toplumdaki yansımalarının cinsiyet rolleri aracılığıyla anlamlandırıldığı belirtilmektedir. Ebeveynlerin tutumları çocuklar üzerinde önemli bir rol oynamaktadır çünkü ebeveynin çocuklarına karşı tutumları çocuklar hem o anki hem de geleceklerini etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı beliren yetişkinlik dönemindeki kadınlarda toplumsal cinsiyet rolleri ve anne baba tutumlarının erken dönem uyumsuz şemalar ile ilişkisinin incelenmesidir. Bu araştırma, “ilişkisel tarama modeline” uygun olarak hazırlanmıştır. İki veya daha çok değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi amaçlamaktadır. Örneklem seçimi basit-rastgele örneklem seçimi türüne göre yapılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul’da yaşayan 18-29 yaş arası kadın bireyler oluşturmaktadır. Toplumsal cinsiyet rolleri aileden şiddet görme arasında anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Aileden şiddet görenlerin toplumsal cinsiyet rolleri toplam puanında daha yüksek olduğu görülmüştür.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
BULUT, V. E., & ALTUN, N. (2022). Beliren Yetişkinlik Dönemindeki Kadınlarda Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Anne Baba Tutumlarının Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ile İlişkisinin İncelenmesi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(6), 708–720. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.987
Bölüm
Makaleler