Yerleşik Yabancıların Destinasyon Marka İmajı Algılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Güneş Açelya SİPAHİ
Pınar MUTLU TURAN

Özet

Turizmin hizmet sektörü içerisinde önemli bir yeri vardır. Günümüzde insanların tatil anlayışları değişse de her koşulda tatil ihtiyaçlarının değişmediği görülmektedir. Yeni yerler görmek, farklı deneyimler yaşamak için insanlar bir yerden başka bir yere gitme ihtiyacı duymaktadır. Son yıllarda daha yaygın bir şekilde destinasyonda kısa süreli geceleme yerine o ülkenin vatandaşı olmasa da oraya kalıcı bir şekilde yerleşen veya yıllın belli bir bölümünü orada geçiren “yerleşik turist” ya da “yerleşik yabancı” olarak adlandırılan turist davranışları görülmektedir. İster uzun ister kısa süreli olsun insanların tatil için nereye gidecekleri ya da tekrar gidip gitmeyecekleri destinasyon olarak adlandırılan o yeri nasıl algıladıklarına bağlıdır. Bu nedenle destinasyon imaj algısının tespitine yönelik çalışmalara sıklıkla rastlanmaktadır. Literatürde; turistler, yerel halk, otel yöneticileri, yerel yönetimler ve turist rehberlerinin gibi kesimlerin destinasyon imaj algısını ölçmeye yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Ancak çalışmanın amacı olan bir bölgede yaşayan yerleşik yabancıların o bölge ile ilgili destinasyon imaj algılarının tespit edilmesine yönelik bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu amaç doğrultusunda Amerika’dan iki kişi olmak üzere, Meksika, İrlanda ve Ukrayna’dan gelen beş yerleşik yabancı ile yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Verilen cevaplar MAXQDA veri analiz programı ile analiz edilerek Kuşadası’na ait imaj algısının temel unsurlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Kuşadası’nın imajını oluşturan unsurlar; başta iklim,  plajlar ve gün batımı manzarası olmak üzere doğal kaynaklar, güvenlik, ulaşım kolaylığı, sağlık hizmetleri ve sosyal ortam iken geliştirilebilecek konular, temizlik ve kış aylarında etkinliklerin artması şeklindedir. Ayrıca ortak bir destinasyon marka imajına yönelik belirsizlikler olduğu belirlenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
SİPAHİ, G. A., & MUTLU TURAN, P. (2022). Yerleşik Yabancıların Destinasyon Marka İmajı Algılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(6), 783–799. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.991
Bölüm
Makaleler