Türkiye’ de Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygılarıyla İlintili Olarak 1996- 2020 Yılları Arasında Yapılan Araştırmaların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Selin AKGÜN GÜDÜCÜ
Halis ÖZERK

Özet

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin gelecek kaygılarıyla ilintili olarak 1996-2020 yılları arasında yapılan araştırmaların incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Çalışma, betimsel tarama yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmada gerek vakıf gerekse devlet üniversite sayılarında önemli oranda artışın yaşanmaya başladığı 1996 yılı baz alınmış ve 1996 yılından bugüne kadarki süreçte üniversite öğrencilerinde gelecek kaygısının ele alındığı çalışmalar incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Yapılan incelemede; çalışmaların, yıllara göre, devlet üniversitesi ve vakıf üniversitesine göre, öğrenim görülen alanlara ve bölümlere göre, öğrencilerin bulundukları dönemlere (sınıflara) göre dağılımları değerlendirilmiştir. Yanı sıra gelecek kaygıları ile ilişkinin araştırıldığı değişkenlerin neler olduğuna bakılmıştır. Bu bağlamda yapılan çalışmaların 2007 yılına kadar az sayıda olduğu, 2007 yılından itibaren artış gösterdiği, çalışmaların büyük çoğunluğunun da devlet üniversiteleri bünyesinde ve en fazla Eğitim Fakültelerinde gerçekleştirildiği görülmüştür. Çalışmaların çoğunda ise, öğrencilerin kaygı düzeyleri ile sosyoekonomik düzeyleri arasında anlam ilişki bulunduğu görülmüştür. Buna bağlı olarak yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye’deki işsizlik oranının da gözle görülebilir bir şekilde arttığı, işsizlik ve istihdam sorunları fazlalaştıkça üniversite öğrencilerinin geleceğe yönelik kaygılarının da arttığının bulgulandığı görülmüştür.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
AKGÜN GÜDÜCÜ, S., & ÖZERK, H. (2022). Türkiye’ de Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygılarıyla İlintili Olarak 1996- 2020 Yılları Arasında Yapılan Araştırmaların İncelenmesi ve Değerlendirilmesi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(6), 748–769. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.989
Bölüm
Makaleler