B1 Düzeyindeki Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Sıklığı Üzerine Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Zekeriya Batur
Mine Özçelik
Ufuk Uluçınar

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin yazma dersindekiçalışmalarında kullandıkları kelime sayısını, kelime türlerini ve kelime çeşitliliğini incelemektir.Çalışmada, nicel araştırma desenlerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanınaraştırma grubunu Pamukkale Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ndeB1 düzeyinde Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrenciler oluşturmaktadır. Çalışma grubunda10 erkek ve 5 kadın olmak üzere toplam 15 öğrenci yer almaktadır. Araştırmada, çalışmaöncesinde yüz yüze öğrenci görüşmeleriyle ve uzman görüşleri alınarak temalar belirlenmiş vebu kapsamda öğrencilere 6 hafta süre içinde 6 adet kompozisyon yazdırılmıştır. Çalışmada 46adet -öğrenciler hakkında bilgi edinmek için- kişisel bilgi formu ve 90 adet çalışma kâğıdıtaranmıştır. Bu tarama ile öğrencilere yazdırılan yazılarda yer alan kelime sayısı ve kelimetürlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Öğrencilerin yazma çalışmalarının -üç ayrı temada daortak olarak- SPSS 25.0 paket programı ile analiz edilmesiyle öğrencilerin en fazla “ve’’, “sonra’’,“git- ‘’ ve “al- ‘’ kelimelerini kullandıkları tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Batur, Z., Özçelik, M., & Uluçınar, U. (2021). B1 Düzeyindeki Öğrencilerin Yazılı Anlatımlarındaki Kelime Sıklığı Üzerine Bir Araştırma. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(7), 597–617. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.788
Bölüm
Makaleler