Okul Öncesi Sanat Eğitimi Dersi ile Seramik Sanatı Üzerine Değerlendirme

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Şebnem Noyat

Özet

Bu araştırmada, okul öncesi sanat eğitimi dersi kapsamında seramik sanatının önemi, pedagojik yaklaşımlar, seramik sanatı eğitiminde kullanılan araç-gereç bilgisi ile seramik sanatı öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler ele alınmıştır. Araştırma, seramik sanatının önemini ve bu alanda kullanılan pedagojik yaklaşımları ele alarak, sanat eğitimcilerine ve öğretmenlere rehberlik etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, nitel araştırma yöntemi kullanılarak doküman analizi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma alan yazın, literatür taraması ve doküman incelemesi yoluyla mevcut literatürdeki ilgili makaleler, kitap bölümleri ve diğer akademik kaynaklar detaylı bir şekilde incelenmiştir. Araştırmada elde edilen bilgiler sonucunda, okul öncesi seramik sanatı eğitiminin, çocukların güvenli bir sanat ortamında yaratıcı deneyimlerini keşfetmelerine olanak sağladığı ve bu sürecin araç-gereç ve teknik bilgi ile desteklenmesinin, öğrencilerin seramik sanatı konusunda çok yönlü gelişimlerine katkı sunduğu ortaya konulmuştur. Bu bulgular, sanat eğitimcilerine değerli bilgiler sunarak, seramik eğitiminin etkinliğini artırmaya yönelik stratejiler geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Noyat, Şebnem. (2024). Okul Öncesi Sanat Eğitimi Dersi ile Seramik Sanatı Üzerine Değerlendirme. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 7(7), 496–512. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1424
Bölüm
Makaleler