New Age Hareketi Bağlamında Toplumsal Eğilimler ve Dönüşümler: Arayış Dizisi Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ayşe Dede
Cevdet Yılmaz

Özet

Bu çalışma, modern hayatın sorunlarından kaçan bireylerin manevi arayışlarını sosyolojik olarak analiz etmeyi ve bu arayışların New Age hareketiyle bağlantılarını incelemeyi amaçlamaktadır. Bununla birlikte sembolik etkileşimcilik kuramı çerçevesinde bireylerin yaşadığı dönüşüm ve değişimin toplumla olan etkileşimini açığa çıkarmayı hedeflemektedir. Betimsel araştırma modeli ve sembolik etkileşimcilik kuramı kullanılarak analiz edilen Arayış dizisinde modern hayatın bunaltıları, bireyleri manevi arayışlara yönlendirmesi konu edilmiştir. New Age hareketi, bu arayışlarda önemli bir rol oynamaktadır. Arayış dizisi, bireylerin manevi dönüşüm ve değişim süreçlerini seküler bir tarikat formunda ortaya koymakta, bu dönüşüm ve değişim, toplumla olan etkileşimde de önemli bir rol oynamaktadır. Dizinin ana teması, modern yaşamın getirdiği mutsuzluk ve anlamsızlık duygusundan kaçış arayışıdır. Arayış dizisi, modern toplumda manevi arayışların ve New Age inançlarının popülerleşmesini eleştirel bir şekilde incelemektedir. Alan yazında, Arayış dizisi özelinde New Age hareketin toplumsal bağlamına yönelik bir akademik çalışmaya rastlanılmamıştır ve bu çalışma New Age ve manevi arayış kavramlarının sosyolojik bir analizini sunarak alan yazına katkı sağlayacaktır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Dede, A., & Yılmaz, C. (2024). New Age Hareketi Bağlamında Toplumsal Eğilimler ve Dönüşümler: Arayış Dizisi Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 7(6), 471–484. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1404
Bölüm
Makaleler