Turistik Bir Ürün Olarak Çiçekdağı

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Filiz Özlem Çetinkaya

Özet

Turistlerin ziyaretlerine açılan destinasyonlarda, destinasyonun sahip olduğu turizm ürünleri birbiri ile bütün halde ve uyumlu bir şekilde sunularak bir tatil deneyimi yaratılmaya çalışılmaktadır. Bir yerin turistik bir destinasyon olabilmesi için, kişilerde ziyaret etme güdüsü taşıyan çekicilikler; destinasyona ya da turizm işletmelerine ulaşılabilirlik; karnaval, festival, fuar, kongre, gibi etkinlikler; kişilerin turizm faaliyetlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duyacakları konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, ulaştırma işletmeleri gibi turizm işletmeleri; destinasyonun ve turizm işletmelerinin kişilerin algılarında oluşturduğu ve kişilerin destinasyonu ziyaret etme niyetlerini büyük ölçüde etkileyen öğelerden biri olan imaja sahip olması gerekir. Bir destinasyonun turistik bir ürün olarak değerlendirilebilmesi için bu beş unsura sahip olması gerektiği göz önünde bulundurularak çalışmada Çiçekdağı destinasyonunun turizm ürününü oluşturan unsurlar açısından ele alınıp turistik bir ürün olarak değerlendirilmesi amacıyla literatür taraması yapılmıştır. Çalışma sonunda Çiçekdağı’nın turistik ürün unsurlarını ne derecede taşıdığı ortaya konulmuş ve destinasyonun turistik ürün unsurlarını karşılama derecesine göre çeşitli önerilerde bulunulmuştur. Bu çalışma 24-26 Kasım 2022 tarihleri arasında Her Yönüyle Çiçekdağı Sempozyumu’nda tam metin bildiri olarak sunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çetinkaya, F. Özlem. (2024). Turistik Bir Ürün Olarak Çiçekdağı. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 7(3), 236–250. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1374
Bölüm
Makaleler