Göç Olgusuna Bauman Sosyolojisinden Bakmak

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gülbaşak Diktaş Yerli

Özet

Her alanda belirsizliğin, öngörülemezliğin var olduğu, her şeyin akışkan biçim aldığı ve Bauman’ın akışkan modernite olarak tanımladığı evrede göç, önemli toplumsal olgu olarak bireylerin, toplumların yaşamlarında sarsıcı izler bırakmaktadır. Bauman sosyolojisinde göç olgusu bu kabullerle tartışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, günümüz dünyasında tüm toplumlar için ortak bir sorun olarak kabul edilen göç olgusuna, Bauman sosyolojisinde nasıl ele alınıp, değerlendirildiğini göstermektir. Sebepleriyle sonuçlarıyla çok boyutlu zamansız ve mekânız olan göç olgusunu farklı yaklaşımlarla değerlendirmek ve anlamak, sorunun çözümünde ve yönetilmesinde önemlidir. Bauman’nın göç olgusuna yönelik tespit ve tartışmalarının da oldukça derin, çok yönlü ve eleştirel anlayışla gerçekleştirildiği görülmektedir. Günümüzde akışkanlık, öngürülemezlikle, geçicilikle, aidiyetsizlikle, yersizlikle, güvensizlikle varlık bulmakta ve tüm bunlardan göç de payını almaktadır. Bauman sosyolojisinde, çoğunlukla mülteciler özelinde göç olgusuna dair çözümlemeler, kapsamlı sosyolojik bakışla karamsarlıktan öte umut verici söylemler ışığında şekillenmektedir. Bu doğrultuda çalışmada, şiddetlenerek artan göç olgusu, Bauman sosyolojisinde var olan argümanlarla değerlendirilmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Diktaş Yerli, G. (2023). Göç Olgusuna Bauman Sosyolojisinden Bakmak. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(10), 1444–1453. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1324
Bölüm
Makaleler