Arkeolojik Veriler Işığında Erken (Grönlandiyen) ve Orta (Nortgripiyen) Holosen’de Bitlis-Muş Bölgesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Yunus Çiftçi

Özet

Son yıllarda Doğu Anadolu Bölgesi, arkeolojik açıdan önemli veriler sunmasına karşın çoğu alanda tam olarak irdelenmemiş ya da çalışmalar sınırlı kalmıştır. Bunlardan en önemlileri bölgenin tarihöncesi dönemlerinin araştırılmaması ve bölgenin genel anlamda ele alınmamasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmada ele alınan Muş ve Bitlis illeri bahsi geçen konulara katkı sağlamak ve bazı sorulara cevap vermektedir. Özellikle bu iki il bölgesinin kapsadığı alanlarda yapılan yüzey araştırmaları, bölgede Neolitik Çağ’ın olmadığı, Kalkolitik Çağın çok zayıf olduğunu ve Erken Tunç Çağı’nda değişkenlikler olduğunu göstermektedir. Her iki ilin hem kendi içinde hem de çevre bölgelerle karşılaştırılması yapıldığında, her iki ilin Doğu Anadolu Bölgesi arkeolojisi ve tarihi için oldukça önemli boşlukları doldurduğu ve bazı sorulara cevap verdiği anlaşılmaktadır. Genel olarak bu çalışmada bahsi geçen iki ilin Erken ve Orta Holosen dönemlerdeki (Proto-Neolitik, Neolitik, Kalkolitik ve Erken Tunç Çağları) kültürel durumu ve bunun üzerinde etkili olan etkenler ele alınarak bölgenin eksik kalan boşlukları tamamlanmaya çalışmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çiftçi, Y. (2023). Arkeolojik Veriler Işığında Erken (Grönlandiyen) ve Orta (Nortgripiyen) Holosen’de Bitlis-Muş Bölgesi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(10), 1367–1383. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1319
Bölüm
Makaleler