Çalışanların Kontrol Odağı ve İşyerinde Erteleme (Prokrastinasyon) Davranışları Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hüseyin Çiçeklioğlu

Özet

Örgütlerde çalışan bireylerin sahip oldukları kontrol odağı türleri sosyal öğrenmeye yönelik kurdukları ilişkilerin şekillenmesinde etkili olmaktadır. Söz konusu sosyal öğrenme ilişkisinin bireyler üzerindeki en önemli etkilerinden bir tanesi de işyerinde erteleme (prokrastinasyon) davranışıdır. Bu araştırmanın temel amacı, çalışanların kontrol odağı türleri ve sosyo-demografik özellikleri ile işyerinde erteleme (prokrastinasyon) davranışları arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu amaçla Mersin ilinde faaliyet gösteren iki gıda üretim tesisinde görev yapan 236 çalışandan veri toplanmıştır. Anketler sonucu toplanan veriler SPSS programında faktör analizi başta olmak üzere çeşitli analizlere tabii tutulmuştur. Elde edilen araştırma bulgularına göre bireylerin sahip olduğu kontrol odağı türü ile işyerinde erteleme (prokrastinasyon) davranışı arasında ilişki tespit edilmiştir. Dışsal kontrol odağına sahip olan bireylerin işyerinde erteleme (prokrastinasyon) davranışı sergileme noktasında daha eğilimli oldukları gözlemlenmiştir. Bununla birlikte yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, mesleki tecrübe gibi sosyo-demografik özellikler açısından da anlamlı farklılıklar belirlenmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çiçeklioğlu, H. (2023). Çalışanların Kontrol Odağı ve İşyerinde Erteleme (Prokrastinasyon) Davranışları Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(10), 1348–1366. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1318
Bölüm
Makaleler