Üniversite Öğrencilerinin Göçmenlere Yönelik Tutumları: Kırıkkale Üniversitesi Örneği

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hüsamettin Çetin
Barış Demirel

Özet

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin göçmenlere yönelik tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu mezun olduklarında göçmenlerle (çocuk, engelli, hasta, yaşlı vb.) mesleki çalışmalar yürütebilecek, Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi, Hemşirelik ve Sosyal Hizmet bölümlerinin birinci ve dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmaya Çocuk Gelişimi (62), Hemşirelik (161) ve Sosyal Hizmet (99) bölümlerinden olmak üzere 322 öğrenci katılmıştır. Verilerin toplanması amacıyla araştırmacıların geliştirdiği Sosyo-demografik Bilgi Formu ve Göçmenlere Yönelik Olumsuz Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Veriler, gönüllü katıma göre Google forms aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin analizinde sosyal bilimler için istatistiksel analiz paket programı SPSS (22)’ den yararlanılmıştır. Araştırmada, katılımcıların % 72,57’sinin göçmenlere yönelik olumsuz tutuma sahip oldukları anlaşılmıştır. Olumsuz tutum en fazla Suriye, sonrasında ise Afgan göçmenlere yöneliktir. Ek olarak kadınların ve bekarların göçmenlere yönelik görece daha olumlu bir tutuma sahip oldukları; lisans eğitimi safhasında göç odaklı ders vb. etkinliklere katılım, göçmen arkadaşın bulunması göçmenlere yönelik olumlu tutumu görece desteklemektedir. Dini ve manevi hassasiyetin var olmasının olumsuz göçmen tutumunu azalttığı sonucuna ulaşılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Çetin, H., & Demirel, B. (2023). Üniversite Öğrencilerinin Göçmenlere Yönelik Tutumları: Kırıkkale Üniversitesi Örneği. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(10), 1314–1328. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1316
Bölüm
Makaleler