Para Sevgisi ve Girişimcilik Niyeti İlişkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Nurdanur Tavlan Soydan
Yasemen Kaymaz
Medine Baba

Özet

Girişimcilik ekonomik kalkınmanın itici güçlerindendir ve bu nedenle girişimciliğe yönlendiren faktörlerin belirlenmesinin genç nüfusun girişimciliğe niyetlenmesinde önemli olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada planlı davranış teorisinden hareketle üniversite öğrencilerinin girişimcilik niyetleri ile paraya duydukları sevginin ilişkisi incelenmiştir. Çalışmanın bağımsız değişkeni olan para sevgisi ölçeği için Tang ve Chen’in (2008) çalışmalarından, girişimcilik niyeti ölçeği için Linan ve Chen’in (2009) çalışmalarından faydalanılmıştır. Çalışmanın verileri ön lisans ve lisans okuyan öğrencilere uygulanan öz bildirime dayalı çevrimiçi anket aracılığıyla toplanmış ve 354 katılımcının anketi geçerli kabul edilmiştir. Yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda yalnızca paranın motivasyon sağlama boyutunun girişimcilik niyeti üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür. Bu makale TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Programı- 2022/2 kapsamında tamamlanan projenin bir çıktısıdır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Tavlan Soydan, N., Kaymaz, Y., & Baba, M. (2023). Para Sevgisi ve Girişimcilik Niyeti İlişkisi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(10), 1300–1313. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1315
Bölüm
Makaleler