Turizm Mevzuatı Konulu Araştırmaların Bibliyometrik Analiz ile İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

İsa Yayla

Özet

Bu çalışmanın amacı, turizm mevzuatı üzerine yapılmış olan çalışmaları Web of Science (WoS) veri tabanında yayınlanan çalışmalar bibliyometrik analiz yöntemiyle incelemektir. Bu hedef doğrultusunda, WoS veri tabanındaki turizm mevzuatı alanında hazırlanan 1.400 araştırma incelenmiştir. Çalışmada, "Turizm Mevzuatı" anahtar kelimesi ile arama yapılmıştır. "Turizm Mevzuatı" ifadesinin yanı sıra, "Seyahat Hukuku, Turizm Kanunları ve Turizm Yasaları" gibi ilgili kavramlar da arama kapsamına alınmıştır. Böylece konuyla ilişkili farklı anahtar kelimeler kullanılarak WoS'ta kapsamlı bir arama gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verileri analiz etmek ve görselleştirmek için VOSviewer programı kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, turizm mevzuatı konusundaki çalışmaların ve yayınların sayısı 1985 yılında başlamış ve özellikle 2000'li yıllardan itibaren bu alandaki çalışmalar belirgin bir şekilde artmıştır. Yayınlar konu alanlarına göre incelendiğinde, turizm mevzuatının farklı disiplinler tarafından ele alındığı gözlemlenmiştir. Sosyal bilimler, çevre bilimleri, ekonomi ve hukuk gibi çeşitli alanlarda bu konuyla ilgili çalışmalar yapılmıştır. Yayınların dilleri incelendiğinde, İngilizcenin bu alandaki en yaygın dil olduğu tespit edilmiştir. İspanyolca ve Portekizce de önemli diller arasındadır ancak Türkçenin bu alanda daha az kullanılan bir dil olduğu tespit edilmiştir. Yayınlar, yazarlarına göre incelenmiş, bu alanda önde gelen yazarlar ve onların etkisi gösterilmiştir. Ülkeler bazında ise İngiltere, İspanya ve ABD gibi ülkelerin aktif olarak bu alanda çalışmalar yaptığı belirlenmiştir. Son olarak, yayınların ait olduğu kurumlar incelenmiş ve bu alandaki önde gelen üniversiteler ve araştırma kurumları belirlenmiştir. İlgili kurumlardan, Univ Aegean, Oxford Üniversitesi ve İtalya Ulusal Araştırma Konseyi gibi kurumların öne çıkanlar arasında olduğu tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Yayla, İsa. (2023). Turizm Mevzuatı Konulu Araştırmaların Bibliyometrik Analiz ile İncelenmesi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(10), 1284–1299. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1314
Bölüm
Makaleler