1982 Anayasasında 2010 Tarihine Kadar Yapılan Değişiklikler

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Fethi Kılıç
Nurhan Yalçın Atalay

Özet

Gelişen toplumsal olaylar ve anarşik ortamın yaygınlaşması ile Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Eylül 1980 günü yönetime el koymuştur. Toplumsal düzenin sağlanması ve demokratik ortamın oluşması için toplumun ihtiyacı olan Anayasa yapma ihtiyacı olduğu kararlı bir biçimde kamuoyu ile paylaşılmıştır. Danışma Meclisi bünyesinde Anayasa Komisyonu oluşturulmuş ve oluşturulan komisyonun başına Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı getirilmiştir. Anayasa Komisyonunca hazırlanan ve Milli Güvenlik Kurulunun incelemesinden geçen Anayasa metni 7 Kasım 1982 günü yapılan halkoylaması sonucu; %8.63 “RED” oyu verilmiş ve %91.37 “KABUL” için oy verilerek kabul edilip, 9 Kasım 1982 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1982 Anayasası, 1961 Anayasası ile getirilen hak ve özgürlüklere bir tepki olarak, hak ve özgürlükleri sınırlamayı seçmiştir. Ayrıca yaşanan parlamenter rejimin tıkanıklıklarını gidermek için; Cumhurbaşkanına parlamenter rejimde olmayan V. Fransız Anayasasından esinlenerek Yarı Başkanlık Rejimindeki, Cumhurbaşkanlığı yetkileri verilmiştir. Çalışmamızda 1982 Anayasasında 2010 tarihine kadar yapılan değişiklikleri ve getirilen yeni düzenlemeleri; Anayasa Hukuku ve Siyaset bilimi açısından inceleyeceğiz.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Kılıç, F., & Yalçın Atalay, N. (2023). 1982 Anayasasında 2010 Tarihine Kadar Yapılan Değişiklikler. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(5), 691–700. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1227
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri