Girişimcilik ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar: Gelişen Piyasalar Üzerine Uygulamalı Bir İnceleme

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Oğuzhan Gümüş
Emine Beyza Satoğlu

Özet

Bu çalışma, kalkınmanın önemli bir unsuru olan doğrudan yabancı yatırımlar ile giderek önem kazanan girişimcilik kavramı arasındaki ilişkiyi gelişen piyasalar özelinde ampirik olarak incelemektedir. Bu bağlamda, Küresel Girişimcilik Endeksi (GEM) verileri kullanılarak 17 adet gelişmekte olan ülke için 2010-2019 yıllarını kapsayan panel veri seti oluşturulmuştur. Doğrudan yabancı yatırımların girişimcilik üzerindeki etkisi tesadüfi etkiler panel veri yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Analiz sonucunda elde edilen bulgular doğrudan yabancı yatırımların gelişmekte olan ev sahibi piyasalarda yerel girişimcilik faaliyetlerine istatistiki olarak anlamlı ve olumlu etkisi olduğu sonucunu göstermektedir. Ülke grupları incelendiğinde OECD ülkeleri içinde yer alan gelişen piyasa ekonomileri için yabancı yatırımların girişimcilik faaliyetlerini olumlu etkilediği sonucu bulunmuştur. BRICS ülkeleri için ise kurulan dört modelde de doğrudan yabancı yatırımlar pozitif katsayılı fakat istatistiki olarak anlamsızdır. Araştırmada yer alan ülkeler coğrafi olarak incelendiğinde, Asya ve Avrupa’da yer alan gelişen piyasalar için doğrudan yabancı yatırımların girişimcilik üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir olduğu bulunmuştur. Güney Amerika ülkelerinde ise pozitif ilişki istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır.


Bu çalışma 1. yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Gümüş, O., & Satoğlu, E. B. (2023). Girişimcilik ve Doğrudan Yabancı Yatırımlar: Gelişen Piyasalar Üzerine Uygulamalı Bir İnceleme. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(3), 369–383. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1189
Bölüm
Makaleler