Bolu’nun Sürdürülebilir Turizm Gelişiminin Yerel Halkın Tutumlarına Göre İncelenmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Murat Ödemiş

Özet

Bu araştırmanın amacı, Bolu’nun sürdürülebilir turizm gelişim düzeyinin yerel halkın tutumlarına dayanılarak incelenmesidir. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmış olup, veriler Bolu yerel halkından elde edilmiştir. Katılımcılardan toplanan veriler, öncelikle geçerliliği ve güvenilirliği açısından değerlendirilmiştir. Ardından faktör analiziyle belirlenen çevresel sürdürülebilirlik, sosyal maliyetler, ekonomik faydalar, toplumsal katılım ve uzun vadeli planlama boyutlarının katılımcıların yaş, cinsiyet, gelir, medeni durum, eğitim durumu ve mesleklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı T-Testi ve ANOVA testiyle incelenmiştir. Sonuç olarak araştırmada; sürdürülebilir turizm gelişimi değişkeni kapsamında yer alan boyutlardan bazılarının Bolu yerel halkının yaş, cinsiyet, gelir, medeni durum, eğitim durumu ve mesleklerine göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Bu araştırmada, turizmin mevcut etkileri ve gelecekteki eğilimlere göre ortaya çıkabilecek olası etkileri ile ilgili turizm paydaşlarının bilinçlendirilmesi ve bu gelişmelere hazırlıklı olmayı sağlayacak planlamaların yapılması önerilmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Ödemiş, M. (2023). Bolu’nun Sürdürülebilir Turizm Gelişiminin Yerel Halkın Tutumlarına Göre İncelenmesi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(3), 319–340. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1186
Bölüm
Makaleler