Karabağ ve Doğu Zengezur Bölgelerinin Alternatif Turizm Potansiyeline İlişkin Bir Araştırma

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Karim Huseyn-Zada
Serpil Kocaman

Özet

Turizm pazarında gelişmekte olan destinasyonlarda alternatif turizm türlerinin ağırlık kazanması ve eski destinasyonlarda yeni ürün türlerinin oluşması, gelecekte alternatif turizme olan talebin artacağını göstermektedir. Alternatif turizmin geliştirilmesi, sadece turistik destinasyonların değil, turistik olmayan alanların da gelişmesine yardımcı olacak ve bu bölgelerin ülke gelirinden paylarını almasını sağlayacaktır. Çalışmada, Ermeni işgalinden kurtarılmış önemli doğal ve kültürel kaynaklara sahip olan Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerinin alternatif turizm potansiyelleri araştırılmıştır. Araştırma, Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerinin özellikle mevcut alternatif turizm alanındaki sorunları ve potansiyeli hakkında fikir oluşturması, bu potansiyelin daha da geliştirilmesiyle birlikte bölgelerin kalkınmasında sağlayabileceği katkının vurgulanması açısından önemlidir. Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış ve veriler anket tekniği ile toplanmıştır. Anket, 180 kişi ile yüzyüze gerçekleştirilmiş ve elde edilen veriler SPSS 26 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak, Karabağ ve Doğu Zengezur bölgelerinin yayla turizmi, kamp ve karavan turizmi, dark turizm ve agro turizm başta olmak üzere alternatif turizm potansiyeline sahip olduğu sonucuna varılmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Huseyn-Zada, K., & Kocaman, S. (2023). Karabağ ve Doğu Zengezur Bölgelerinin Alternatif Turizm Potansiyeline İlişkin Bir Araştırma. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 6(3), 304–318. https://doi.org/10.26677/TR1010.2023.1185
Bölüm
Makaleler