Tedarikçi Seçiminde İş Sağlığı ve Güvenliği Malzemelerinin Alımına Yönelik Bir Uygulama

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Turabi Karadağ

Özet

Bu çalışmada işletmelerin en önemli yönetim stratejilerinden biri olan tedarik zinciri ve tedarik zinciri yönetimi kavramları ele alınmıştır. İşletmelerde teknolojinin gelişmesine paralel olarak yeni yönetim tekniklerinin gelişmesi sürekli olarak devam etmektedir. Çalışmanın ilk bölümünde tedarik zinciri kavramının tanımı, amaçları, etkinliği ele alınmıştır. İkinci bölümde tedarik zinciri yönetimi kavramına geçiş yapılmış ve bu strateji ayrıntılı olarak incelenmiştir, onu takip eden bölümlerde de konuyla ilgili yapılan literatür çalışmalarından yola çıkılarak bir değerlendirmeye gidilmiştir.Tedarikçi seçimi ve tedarikçi seçim kriterleri incelenerek, işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği hizmet ve kişisel koruyucu donanımlar fonksiyonu nasıl yerine getirdiğini irdelemek amacıyla bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamada, bir işletmede tedarikçi seçim kriterlerinin neler olduğu ve tedarikçi performansının değerlendirilmesi hususunda ne gibi yöntemler izlendiği ele alınmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Karadağ, T. (2022). Tedarikçi Seçiminde İş Sağlığı ve Güvenliği Malzemelerinin Alımına Yönelik Bir Uygulama. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(7), 978–987. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1039
Bölüm
Makaleler