Zonguldak İli Endüstriyel Miras Turizmi Potansiyelinin Swot Analizi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Hasan Köşker
Zafer Özbey

Özet

Günümüzde dünyanın farklı bölgelerinde işlevini yitiren birçok fabrika, makine, teçhizat, sanayi tesisi ve maden ocağı endüstriyel miras turizmi kapsamında yeniden bir bölgesel canlanma ve ekonomik kalkınma aracı olarak değerlendirilmektedir. Zonguldak; tarihi geçmişi, kültürel değerleri, endüstriyel zenginliği ve alternatif turizm olanaklarıyla endüstriyel miras turizmi açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu araştırmanın amacı; Zonguldak ilinin endüstriyel miras turizmi potansiyelini tespit etmek ve SWOT analizi ile ilin güçlü ve zayıf yönlerini, fırsat ve tehditlerini belirlemektir. Araştırma; Zonguldak’ın endüstriyel miras turizmi bakımından zengin bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koymaktadır. İlin Türkiye’nin ilk maden şehirlerinden biri olması, birçok maden ocağı ve tarihi endüstriyel yapıya sahip olması en güçlü yönünü, ilde endüstriyel miras turizm bilincinin tam anlamıyla oluşamamış olması en zayıf yönünü oluşturmaktadır. Batı Karadeniz’de tur programlarının artması önemli bir fırsat olarak öne çıkmakta iken, endüstriyel miras öğelerinin tam anlamıyla korunamamasından kaynaklanan bozulma ve yok olma riski önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Bu araştırmanın bir kısmı 21. Ulusal Turizm Kongresi’nde bildiri olarak sunulmuştur.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Köşker, H., & Özbey, Z. (2022). Zonguldak İli Endüstriyel Miras Turizmi Potansiyelinin Swot Analizi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(7), 962–977. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1038
Bölüm
Makaleler