COVID-19 Kamu Sermayeli Mevduat Bankalarının Performansını Nasıl Etkiledi? SV-EDAS Modeli Uygulaması

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Burhan Erdoğan

Özet

COVID-19 pandemisi tüm dünyada küresel bir ekonomik şoka neden olarak son yıllardaki en derin küresel ekonomik durgunluğu tetiklemiştir. COVID-19 salgınıyla beraber ortaya çıkan belirsizlik ve riskler finansal piyasaların en önemli aktörlerinden olan bankaların müşterilerine sunduğu hizmetlerde önemli oranda aksamalara neden olmuştur. Bu çalışmada COVID-19 pandemisinin kamu sermayeli mevduat bankalarının finansal performansı üzerindeki etkisinin ampirik olarak incelemesi amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada 10 adet finansal oran performans kriteri olarak kullanılmıştır. Bu oranlar sırasıyla sermaye yeterlilik oranı, özsermaye aktif oranı, mevduat aktif oranı, kredi mevduat oranı, likidite oranı, özkaynak karlılığı, gelir çeşitlendirme oranı, personel giderleri oranı, alınan kredi oranı ve duran varlık oranıdır. Çalışmada kamu sermayeli mevduat bankalarının finansal performansının COVID-19 pandemisinden nasıl etkilendiğini belirlemek için SV (İstatistiksel Varyans) ve EDAS (Ortalama Çözüm Uzaklığına Dayalı Değerlendirme) prosedürlerinden oluşan hibrid bir ÇKKV (Çok Kriterli Karar Verme) modeli kullanılmıştır. Banka performans değerlemesi için önerilen hibrid ÇKKV modelinden elde edilen sonuçlar kamu sermayeli mevduat bankalarının finansal performansının COVID-19 pandemisinden etkilendiğini ortaya koymaktadır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Erdoğan, B. (2022). COVID-19 Kamu Sermayeli Mevduat Bankalarının Performansını Nasıl Etkiledi? SV-EDAS Modeli Uygulaması. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(7), 897–912. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.1034
Bölüm
Makaleler