Muhasebede Değer Kavramı: Türkiye Bağlamında Bir İnceleme

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ersan KULA
Alper ERSERİM

Özet

Muhasebe yönünden değer kavramına baktığımızda üç ana anlayıştan söz etmek mümkündür. Bunlar; tarihi maliyet yöntemi, enflasyon döneminde uygulanan muhasebe ölçüm esasları ve gerçeğe uygun değer çerçevesinde genel hatlarıyla toparlanabilir. Türkiye’deki muhasebe uygulamaları ve düzenlemelerine yansımalarına bakıldığında ise, Vergi Mevzuatı ve Türkiye Muhasebe Standartlarına göre değerleme türleri ile karşılaşılmaktadır. Bu çalışmada öncelikle muhasebede kullanılan değerleme yöntemlerinin nasıl bir gelişim ve değişim izlediği hususunda literatürdeki çalışmalar tarihsel olarak incelenmiştir. Çeşitli mevzuat hükümlerine göre değerlemenin amaçları arasındaki farklar incelendiğinde; Vergi Usul Kanunu (VUK) değerleme konusuna devleti gözetecek şekilde bakmakta, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (YTKK) daha çok ticari teamüllerin işlemesi açısından konuya yaklaşmakta, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ise varlıkların ve kaynakların şirketlerin gerçek ekonomik ve mali durumunu yansıtmasını beklemektedir. Çalışmada değer ve değerleme kavramlarına ilişkin Türkiye’deki muhasebe literatüründe 2017 yılına kadar yer alan makale ve tez çalışmaları incelenmiştir. Buradaki amaç; değer ve değerleme kavramlarının muhasebe bağlamında hangi yönleri ile ele alındıklarını ve dönemsel olarak hangi konuların ön plana çıktığını ortaya koymaktır. Türkiye’deki yasal düzenlemeler ile akademik çalışmaların dönemsellik açısından paralellik gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.


* Bu çalışma Ersan KULA’nın Doç. Dr. Alper ERSERİM danışmanlığında hazırlanan “Muhasebede Değer Kavramı: Türkiye Bağlamında Bir İnceleme” isimli yüksek lisans tezinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
KULA, E., & ERSERİM, A. (2022). Muhasebede Değer Kavramı: Türkiye Bağlamında Bir İnceleme. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(6), 721–747. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.988
Bölüm
Makaleler