Angela Carter’ın Reflections Adlı Kısa Hikâyesinin Metin Madenciliği ile Analizi ve Simgesel Bağlamda Değerlendirilmesi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Sevgi ABDALLA
Zeynep ANGIN

Özet

Metin madenciliği, yazılı metinlerden anlamlı örüntüleri çıkarmak için makine öğrenimi, istatistik ve dilbilimi alanlarına özel yaklaşım ve yöntemlerin birlikte kullanıldığı bilgisayar tabanlı algoritmaları içeren bir metodolojidir. Özellikle son yıllarda internet teknolojilerindeki hızlı ilerleme ile metin madenciliği, edebi eserlerin de analizinde kritik rol oynayan çalışma alanlarından biri olmuştur. Böylece bu çalışmada, metin madenciliği ile karşılaştırmalı edebiyat biliminin harmanlandığı disiplinler arası dikkat çekici bir ürün ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu amaçla Angela Carter’ın Reflections adlı kısa hikâyesi ele alınmış ve irdelenmiştir. Carter’ın ele alınan kısa hikâyesine, Python programlama dilinde metin madenciliğinin doğal dil işleme yöntemleri uygulanarak metin içerisinden beklenmedik ilginç anahtar kelimelere ulaşılmıştır. Söz konusu metne ait anahtar kelimeler içerdikleri simgesel anlamlar açısından değerlendirilmeye çalışılmıştır. Python programlama dilinde metin madenciliğinin doğal dil işleme yöntemleri uygulanarak metin içerisinde elde edilen anahtar kelimelerin içerdikleri örtük anlamların ve anne arketipi temsillerinin Carter’ın edebi üslubuna uygun olan simgesel ifadeler bütününü oluşturduğu ve anlatıma derinlik kattığı tespit edilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
ABDALLA, S., & ANGIN, Z. (2022). Angela Carter’ın Reflections Adlı Kısa Hikâyesinin Metin Madenciliği ile Analizi ve Simgesel Bağlamda Değerlendirilmesi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(6), 696–707. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.986
Bölüm
Makaleler