Z Kuşağının Tüketim Tercihlerinde Sosyal Medya Fenomenlerinin Etkisi

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

İrem B. Tükel Paker

Özet

Günümüzde gelenekselden internete doğru evrilen satın alma karar sürecinin en etkili faktörlerinden birini, tüketim eyleminin ana aktörlerini oluşturan genç kuşak için sosyal medya fenomenleri oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı da sosyal medyayı en yoğun kullanan grup olan Z kuşağı temsilcilerinin tüketim tercihlerinde, sosyal medya fenomenlerinin etkisini ortaya koymaktır. Bu bağlamda Z kuşağı temsilcilerinin rol model alma davranışlarıyla satın alma davranışları arasındaki ilişkinin belirlenmesi araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında Instagram kullanan Z kuşağı temsilcileriyle nitel araştırma yöntemlerinden odak grup çalışması yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, Instagram fenomenlerinin bu kitle için rol model alma, marka duyarlılığı ve satın alma davranışı arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın yoğun nüfuslu ve tüketim odaklı yaşayan Z kuşağı temsilcilerinin tüketim tercihlerini anlamada ve bu kitleyi etkileyebilme yöntemlerini ortaya çıkartmada faydalı olacağı düşünülmektedir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Tükel Paker, İrem B. (2022). Z Kuşağının Tüketim Tercihlerinde Sosyal Medya Fenomenlerinin Etkisi. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 5(4), 451–461. https://doi.org/10.26677/TR1010.2022.971
Bölüm
Makaleler