Türkiye’de Yabancı Uyruklu Yüksek Öğretim Öğrencilerinin Turist Davranışları

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Halime Eşiyok
Bilgehan Gülcan

Özet

2017 yılında küresel olarak 5,3 milyon kişiye ulaşan ve pandemi öncesi yapılan tahminlere göre 2025 yılında sekiz milyon kişiye ulaşması beklenen uluslararası öğrenci hareketliliği, gerek ulaştığı bu sayısal hacim ve gerekse diğer boyutları ile farklı disiplinlerin araştırma konusu haline gelmiş durumdadır. Söz konusu hareketlilik, turizmde gençlik turizmi bağlamında ve spesifik olarak da eğitim turizmi başlığında ele alınmaktadır. Türkiye’deki eğitim turizmi açısından öncü
olarak nitelenebilecek bu çalışmanın amacı, eğitim turizmi açısından Türkiye’nin uluslararası konumunu farklı başlıklarda irdelemek ve eğitim turisti konumundaki yüksek öğretim öğrencilerinin Türkiye’deki turistik davranışını turizmin dört temel bileşeni olan konaklama, seyahat, gastronomi ve rekreasyon başlıklarında analiz etmektir. Araştırma, Türkiye’de yükseköğrenim gören 384 yabancı uyruklu öğrenciden yüz yüze ve e-posta biçiminde uygulanan anket formu ile elde edilen verinin analizine dayanmaktadır. Elde edilen sonuçlar, eğitim amacıyla Türkiye’yi tercih eden öğrencilerin turist davranışlarının cinsiyete, milliyete, eğitim
programı seviyesine ve gelir miktarına göre farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca konaklama tercihinde düşük fiyatlı ve oda kahvaltı hizmeti sunan tesislerin, ulaşımda otobüsün, yeme içmede yerel restoranların, temel seyahat amacında da deniz ve kültürün ilk sırada olduğu ortaya çıkmıştır.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Eşiyok, H., & Gülcan, B. (2021). Türkiye’de Yabancı Uyruklu Yüksek Öğretim Öğrencilerinin Turist Davranışları. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 4(9), 791–814. https://doi.org/10.26677/TR1010.2021.799
Bölüm
Makaleler