Türk Siyasetname Geleneğinde Yönetim Felsefesi ve Yönetsel Etik Değerler Analizi: Koçi Bey ve Yusuf Has Hacip Örnekleri

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Tolgahan Güler
Süleyman Ağraş

Özet

Bu çalışma, Türk siyasetname geleneği içinde yönetim felsefesi ve yönetsel etik değerleri ele almaktadır. Özellikle Kutadgu Bilig ve Koçibey Risaleleri üzerinden bu kavramları analiz etmektedir. Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib tarafından yazılan 11. yüzyıla ait bir eser olup, Türk düşünce tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Aynı şekilde, Koçibey Risaleleri, Osmanlı dönemi kaynaklarından biri olarak yönetim ve etik konularında derinlemesine bilgiler sunmaktadır. Çalışmanın odak noktalarından biri, Türk siyasetname geleneğinin köklü bir tarihine sahip olan Kutadgu Bilig'in yönetim felsefesi içindeki özgün katkılarıdır. Bu bağlamda, eserin yönetim anlayışı, hükümdarın sorumlulukları ve adalet anlayışı detaylı bir şekilde incelenmektedir. Ayrıca, Koçibey Risaleleri üzerinden Osmanlı yönetimindeki etik değerlerin analizi, Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetim anlayışını daha geniş bir bağlamda ele almamıza olanak tanımaktadır. Koçibey Risaleleri, Osmanlı devlet adamlarının ideal yönetim şekillerini ve etik değerleri betimleyerek, dönemin siyasi ve sosyal yapısını anlamamızda önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu analizde, Osmanlı'nın yönetim prensipleri, bürokratik yapısı ve ahlaki değerleri derinlemesine ele alınarak, modern yönetim teorileriyle karşılaştırılmaktadır. Çalışmada, Kutadgu Bilig ve Koçibey Risalelerinin yönetim felsefesi ve etik değerler perspektifinden günümüz siyasi düşüncelerine nasıl ışık tuttuğu ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır. Bu çalışma, Türk siyasi düşünce tarihine ve etik değerlerin evrimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Özellikle, bu iki önemli eserin, dönemin sosyo-politik koşullarını ve yönetim anlayışlarını nasıl şekillendirdiği üzerinde durulmakta ve bu anlayışların günümüz yönetim bilimlerine nasıl yansıdığı analiz edilmektedir. Kutadgu Bilig ve Koçibey Risalelerinin, Türk siyasetname geleneğindeki önemini vurgulayan bu çalışma, yönetim felsefesi ve yönetsel etik değerlerin evrimine dair daha geniş bir anlayışın kapılarını aralamaktadır. Çalışma, tarihsel süreçteki yönetim ve etik değerlerin, günümüz yönetim pratiklerine ve siyasi düşünce yapılarına olan etkilerini anlamamıza yardımcı olmakta ve bu bağlamda gelecekte yapılacak araştırmalar için de sağlam bir temel oluşturmaktadır. Bu kapsamda, Türk siyasetname geleneğinin modern yönetim anlayışlarına olan katkıları da değerlendirilmektedir. Bu makale, Türk Siyasetname Geleneğinde Yönetim Felsefesi ve Yönetsel Etik Değerler Analizi isimli yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Nasıl Atıf Yapılır
Güler, T., & Ağraş, S. (2024). Türk Siyasetname Geleneğinde Yönetim Felsefesi ve Yönetsel Etik Değerler Analizi: Koçi Bey ve Yusuf Has Hacip Örnekleri. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Dergisi, 7(7), 569–587. https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1428
Bölüm
Makaleler